Begrensninger i retur av K20

Begrensninger i retur av K20

I ett år ha vi kjøpt inn K20 uten at det har vært noen reel avsetning av tromlene i Norge eller Sverige. Det har ført til at vi nå har et uforsvarlig lager av disse tromlene.
Vi har hele perioden jobbet med å finne avsetning for disse tromlene. Vi har fulgt noen tråder vi har håpet skulle kunne avhjelpe situasjonen. Men vi har ikke klart å lande noen avtaler, og må derfor si stopp før det går for mye utover driften vår.
Det betyr:
• Fra mandag 28.10.2019 er returprisen for K20 lik 0 kr/trommel
• Vi tar imot tromlene og sorterer dem på vanlig måte (godkjent/vrak)
• Tromler som kommer på vår avtale med Bring vil bli fakturert fraktkostnaden vår
• Andre trommeltyper påvirkes ikke av denne endringen

Vi er de første til å beklage at vi er kommet i denne situasjonen. Dette undergraver returordningen og er ikke bra for oss som aktør i dette markedet. Men det er også uansvarlig av oss som bedrift å fortsette innkjøp av varer som ikke er omsettelige.
Det jobbes om mulig enda mer intenst for å finne anvendelse for disse tromlene. Og vi snur like fort tilbake til å betale for tromlene når vi finner en kanal ut av vår tomt for dem.

tilbake