Ny plattform for retur av tromler

Ny plattform for retur av tromler

Vi har utviklet en ny digital plattform for retur av tromler. Denne finner dere på www.kabeltrommel.no, eller ved å trykke på menypunktet for retur av tromler på denne siden. Plattformen har vært i bruk siden nyttår ved at all retur til oss har blitt registrert og behandlet her. Og nå begynner stadig flere av våre returkunder å benytte de delene som er utviklet for å gi bedre oversikt og flyt i returen av tromler. Her registreres tromler som ønskes returnert, man får et anslag på økonomien og man kan be om tilbud på frakt av tromlene.

tilbake