Nye priser ved retur av tromler

Nye priser ved retur av tromler

Godt ytt år!
Vi jobber med en omlegging av returordningen, bort fra papir og over til en digital løsning. Første synlige skritt på denne vegen er at vi endrer noe på prisene vi kan tilby ved retur av tromler. Vi øker prisene på de godkjente tromlene og reduserer prisene ved destruksjon av tromler. Men vi fjerner også «slingringsmonnet» i sorteringen, slik at vrak/ukurante tromler blir trukket fra i avregningen fra første trommel.
Dette betyr i praksis at vi betaler mer for tromlene, men risikoen ved å levere vrak/ukurante tromler blir litt annerledes. Likevel skal dette for de fleste bety at økonomien i trommelretur blir bedre.

tilbake