Nye returpriser fra 1. mai

Nye returpriser fra 1. mai

Ny prisliste for retur av tromler gjelder fra 1. mai. Disse prisene er basert på at vi må eksportere mye tromler fra K14 og oppover.

tilbake