Priser

Priser

Våre returpriser er basert på de prisene vi kan får solgt tromlene for til våre kunder.

De siste årene har importen av kabel økt betydelig. Dette medfører at det for noen typer tromler er i ferd med å etablere seg et overskudd i Norge, Markedet for brukte tromler i Norge er for lite selv om all etterspørsel dekkes med returtromler.

Denne situasjonen vil også påvirke de prisene vi har anledning til å betale for brukte kabeltromler. En stadig større andel av disse tromlene må eksporteres, noe somt påfører oss nye og høyere kostnader enn ved salg til norske kunder.

Prisliste gjeldene fra 1. januar 2019: Returprisliste Bring 010119