Returskjema

Returskjema

Skal vi kunne sende avregning og senere oppgjør for tromlene, må vi ha korrekt informasjon om leverandøren. Korrekt utfylt Returskjema letter vårt arbeid.

I feltet «E-postadresse for avregning» ønsker vi den e-postadressen som benyttes av regnskapsavdelingene etc.

Dette skjemaet fungerer både som en form for kvittering dersom dere benytter Bring eller ekstern transportør, og som en identifikasjon av eier når tromlene kommer hit.

Leverandører som kommer direkte hit vil fortsatt få en kvittering, men da må sjåføren ha tilstrekkelig informasjon til å fylle ut «hodet» på skjemaet.