Slutt på retur av T-tromler

Slutt på retur av T-tromler

T-tromlene har mistet sitt bruksområde, og tas derfor nå ut av retursystemet vårt. Dette må ikke forveksles med TN-tromlene, som i aller høyeste grad er en del av retursystemet.

tilbake