Vi betaler litt for K20 igjen

Vi betaler litt for K20 igjen

Vi har fortsatt store lager av brukte K20-tromler. Men vi har også en viss omsetning. Vi åpner derfor opp litt og vil fra i dag betale 250 kr/trommel for disse tromlene.

Denne åpningen forutsetter at lagrene ikke øker igjen.

tilbake